Laste nägemisest

“Kas mu laps näeb hästi?”

Lapse nägemist saab jälgida. Kui väikelaps ei tunne huvi lähedal asuvate esemete vastu, võib see tähendada, et ta ei näe neid. Nägemistaju areneb üheskoos silmade, käte ja keha koordinatsiooniga ja lapse kohmakus võib olla tingitud silmade nõrgast tegevusest, mille puhul kauguse ja sügavuse tajumine on raskendatud.

 

Nägemine ja keskendumine

Hea nägemine aitab tegevustele keskendumisele kaasa. Kui õpilane ei näe hästi tahvlile kirjutatut, võib ta üldse õpetaja jälgimisest loobuda. Nägemishäire  sümptomiteks võivad olla silmade hõõrumine, peavalud, tähtede sassiminek kirjutamisel, sõrmega järjepidamine lugemisel ning isegi soovimatus lugeda. Enne kooli on ka hea üle kontrollida, ega prilliraamid pole jäänud väikseks või klaasid saanud kriimustada. Vanuse lisandudes võivad klaasid olla ka lihtsalt nõrgaks jäänud. Optometristil on lubatud määrata prille noorukitele üldiselt alates kaheksanadast eluaastast, kuid vajadusel suunatakse nooruk alatil silmaarsti juurde edasi. Kindlasti tasub muretseda lastele suvel olles ka päikseprillid, mis kaitseksid silmi kuivamist tekitava UV-kiirguse eest.

 

Kas laste nägemist tuleb kontrollida – kuidas märgata, et mu laps näeb halvasti?

Laste silmi ja nägemise õiget arengut tuleb kontrollida juba väiksena. Silmakontroll erialaarsti juures on vajalik, kui märkad kõrvalekallet silmade asetuses (kõõrdsilmsus) või kui laps ei erista väikeseid esemeid või detaile.

Korrigeerimata refraktsioonihäire võib viia püsivalt nõrga nägemiseni ehk lapse nägemisvõime ei arene normaalselt ja tihti pole seda võimalik hiljem parandada isegi prillide abiga.

 

Nägemine esimestel eluaastatel

Vastsündinu lähinägemine on nõrk, kuid esimese aasta jooksul areneb nägemine normaalseks. Lisaks nägemisele on huvitav, kuidas laps nähtut mõistab. Alguses näeb laps kujusid ja siluette, hiljem hakkab neid ka ära tundma. Järgnevalt õpib laps tundma värve. Koos nägemise arenemisega õpib laps ka oma liigutusi nähtava suhtes koordineerima.

 

Nägemiskontroll hiljemalt 3-aastaselt

Lapse nägemist tuleks silmaasrti juures kontrollida hiljemalt 3-aastaselt. Siis saab veel tuvastada nägemistaju arengu võimalikke kõrvalekaldeid ja neid ravida. Enne kooliminekut ja kooliajal peaks lapse nägemist kontrollima kord aastas